Surfistes a càmara lenta

Arxiu d'Autor

Després de quasi 10 anys sense retocar-ho, calia fer un esforç i començar un projecte d’un nou format web adaptat a les necessitats actuals dels estudiants i professors de la UOC.

Així doncs, el primer que vam fer és un recull de requeriments i anàlisi de l’estat actual. Per això es va fer una primera trobada al Juliol, on un conjunt de professors, editors i personal de la casa van debatre sobre el format web.

El següent pas va ser parlar amb els caps dels diferents estudis que ofereix la UOC i demanar que ens adrecessin a dos dels seus professors per poder entrevistar-nos i recollir idees, opinions, suggerències i casos d’ús sobre el format web. Ens vam reunir amb 10 persones en total i vam redactar un informe resumint les principals idees que vam extreure.

Els punts o idees clau que hem vist sobre el nou format web són:

  • S’ha de poder inserir tot tipus de contingut (ja sigui simulacions, documents col.laboratius, vídeos, equacions) dins la carcassa d’una manera fàcil i ràpida.
  • Hem d’oferir tota una sèrie d’eines bàsiques (comunes a tot material) per a facilitar l’estudi del material i oferir avantatges enfront el format paper (pdf). Exemples d’eines serien un cercador, una taula de continguts, un recull d’enllaços / recursos o un núvol de conceptes.
  • S’ha d’afegir interactivitat al material, com ara exercicis d’autoavaluació, eina d’anotacions, secció de comentaris o enllaços compartits, doncs el format web ha d’estar més centrat en les activitats que en el contingut.
  • El professor o tutor ha de poder editar el material al llarg del quadrimestre, tot complint sempre amb els drets d’autor.
  • S’han de poder vincular de forma fàcil i usable els recursos d’aprenentatge (materials i fonts, lectures, pac’s) i altre material complementari.
  • L’estudiant ha de poder visualitzar el material en mode offline, sense restringir la capacitat d’anotar, comentar, preguntar, etc. Els canvis fets es sincronitzen el següent cop que es connecti.
  • El material web ha de complir uns certs estàndards d’accessibilitat.
  • El disseny del material s’ha d’adaptar al nou estil del campus 5.0, essent un disseny més simple, que faciliti la lectura.

Com podeu veure la tasca que ens queda és gran, doncs materialitzar tot això no és cosa de dos dies. Ja us anirem informant de com evoluciona aquest emocionant projecte!

Anuncis
Etiquetes: , , ,

Un cop millorat el rendiment “global” del nostre generador, volíem fer més ràpid el procés de generació dels videollibres, doncs és el format que menys hem generat fins ara i el que triga més.

Per això vam fer unes estadístiques detallades de quant es trigava en generar un videollibre. I vam veure que el “coll d’ampolla” estava, principalment, al procés de conversió de Flash a Video (MPEG-4). Podia arribar a ser entre un 75 i un 83% del temps total de generació. Aquest procés s’executa a través d’un programa anomenat Moyea. El cridem des del nostre projecte Java, indicant-li el path de l’arxiu Flash (.swf) i els paràmetres del vídeo MPEG-4 de sortida.

Un dels incovenients del conversor de flash a vídeo (i encara no hem trobat cap que ho sàpiga fer) és que no sap quant dura aquest, ja que tota l’animació està basada en actionscript. Per a ell és com un flash d’1 sol frame, i si no li indiquem res, recorre aquest frame i deixa de capturar. Per a evitar això, Moyea té la opció d’indicar-li els segons que vols que estigui capturant el Flash.

És per això que cada conversió d’un flash dura com a mínim el temps de reproducció del mateix. Això ens causa un coll d’ampolla molt gran. Llavors vam provar de cridar vàries instàncies del Moyea a la vegada, a veure si podíem anar generant diferents vídeos de forma concurrent. I va sortir perfectament.

Així doncs, només calia que, quan generem un videollibre i arribem al pas de generar tots els vídeos d’un mòdul, en comptes d’anar-ho fent en sèrie, un darrera l’altre, creem uns quants threads (controlem el número màxim amb una constant) i anem convertint uns quants arxius flash a la vegada.

És així com ho hem acabat fent i, la veritat, és que el rendiment ha millorat molt. Ara a veure com es comporta a llarg termini. Ja us explicarem!

Un dels objectius que tenim fixats dins del projecte MyWay (generació dels continguts de les assignatures en diferents formats) és aconseguir un ritme de generació bastant elevat. Penseu que no només hi ha els continguts nous d’aquest any, sinó que també tenim tota una llarga llista d’assignatures d’anys passats i que també hem de generar.

Amb aquest objectiu al cap, i sabent que els continguts que triguen més a generar-se són els audiollibres i els videollibres (generar un ebook al estil epub o mobipocket d’una assignatura no costa més de 5 minuts!!), ens vam posar a pensar de quines maneres podíem accelerar el procés de generació.

Primer de tot, vàrem veure que no podíem permetre’ns el luxe de generar només una assignatura a la vegada, doncs un videollibre podia arribar a trigar fins a 24h en generar-se. Així doncs vam establir, dins del nostre projecte (J2EE + Spring + Tomcat) un sistema de gestió de treballs o tasques amb Quartz. Nosaltres programem els treballs que volem fer i establim el màxim número de treballs (o threads dins del nostre generador) que es poden estar executant alhora.

D’aquesta manera també aconseguim que, si s’està generant un videollibre, no bloquegi durant 24h o més el procés de generació d’un ebook o audiollibre. Nosaltres tenim establerts 3 treballs: un que va comprovant si hi ha assignatures noves a generar (en cas afirmatiu inserta una petició d’aquella assignatura per cadascun dels 4 formats actuals), un que genera els formats d’ebook (epub i mobipocket) i un altre que genera els formats amb veu (audiollibre i videollibre).

Aquests 3 treballs “programats” s’executen, tal com hem esmentat, alhora, fins a un màxim de 3 treballs concurrents (podem augmentar o disminuir aquest número al nostre gust). Així doncs podem tenir al mateix temps generant-se 3 formats de 3 assignatures diferents (3 videollibres o 2 videollibres i 1 audiollibre …). Tot depèn de la capacitat i càrrega del servidor on s’estigui executant!

En la pròxima entrada explicarem com vàrem millorar, a continuació, el procés de generació d’un videollibre.

Quan varem estar investigant sobre les diferents tecnologies que ens podrien ajudar a generar de forma automàtica VideoLlibres, ens varem decantar per OpenLaszlo. Per què?

videoLlibre

Dintre de les tecnologies que varem trobar, hi havia la possibilitat de fer-ho amb l’estàndard SMIL, que permet la creació de presentacions audiovisuals enllaçant i animant diferents recursos d’imatges, àudio o vídeo. Està basat en XML, així que no ens suposava un gran problema la seva generació. El tema era que el format que generava, .smil, no era molt portable a diferents plataformes, com ara dispositius mòbils.

Una possible solució per al format SMIL era generar un vídeo en format MPEG-4 a partir de l’estàndard XMT-O, que és un derivat del SMIL. No obstant, només varem trobar papers i algun grup d’investigació que tractessin aquest tema, però cap eina funcional.

Així doncs, varem seguir investigant per trobar altres tecnologies alternatives. I és aquí quan varem trobar OpenLaszlo, que és l’alternativa OpenSource al conegut Adobe Flex. La programació amb OpenLaszlo es fa amb el format .lzx, derivat de XML. Per a l’animació i control d’events s’utilitza JavaScript. L’avantatge d’aquesta línea en front al format .SMIL és que, un cop generat el Flash, existeixen moltes eines que converteixen de Flash a AVI o MPEG-2, formats que es poden reproduir en quasi qualsevol dispositiu.

Ara que ja portem uns quants mesos generant amb OpenLaszlo, podem afirmar que va ser una elecció bastant correcte, encara que té unes quantes limitacions. Com que Adobe va alliberar la tecnologia Flex, quedant-se només amb l’entorn de desenvolupament, estem pensant en utilitzar-ho en comptes d’OpenLaszlo, ja que la metodologia és molt semblant, però Flex té moltes més funcionalitats, ja que porta més anys i té el suport d’Adobe.

open_laszloflex

Ja us explicarem com evoluciona el tema!!