Surfistes a càmara lenta

Archive for the ‘Eina d'anotacions’ Category

Estem desenvolupant una eina d’anotacions que permet destacar textos de pàgines html com fariem amb un rotulador a sobre d’un paper. És el que s’ha fe tota la vida: amb un llàpis subtratllem allò que creiem més interessant d’un llibre. Per saber-ne més podeu llegir l’entrada coresponent del al web del peojecte MyWay.

Ara bé, amb la web podem fer coses molt interessants que amb paper serien impossibles. Si agreguem tots els destacats, construïm automàticament un resum (1). Tambè pot servir per a rectificar alguna dada, nomès cal destacar el text erroni i afegir un comentari (2). A més professor i estudiant poden preguntar-se coses dins d’un context: “AIXÒ no s’enten, m’ho pots explicar?” (3). I finalment, uns i altres poden compartir les seves troballes, els seus comentaris (4).

En tot cas al que realment m’engresca és que estem creant una eina que ha de permetre a cada estudiant crear les seves pròpies col·leccions. M’explico. Recordo haver llegit fa anys “El pensament salvatge” de l’antropòleg Lévi-Strauss. Haig de reconèixer que no vaig entendren ni un borrall, però una cosa em va quedar clara: el francès descobreix un pensament (que va anmomenar “salvatge” tot i que és tan actual i important com el “científic”) que es caracteritza pel fet que qui el porta a terme col·lecciona fragments d’informació o eines, les classifica i posteriorment les fea servir fora del seu context original. Clar i ras: les recicla.

I què és l’eina d’anotacions sino una eina de reciclatge? Una eina que permet que cadascú es creii les seves pròpies col·leccions i les endreci d’una manera determinada? Encara més: una eina que permet que els estudiants comparteixin no sol les peces sinó tambè la forma de classificar-les. És el pensament salvatge… 2.0.